Агрикултурэ

Сприжин пентру секторул агроалиментар

Ын 2022, статул ва офери сприжин челор май промицэтоаре сектоаре але агрикултурий — крештеря анималелор, култиваря фруктелор ши легумелор ши иригаря теренурилор. Мижлоачеле финанчиаре дестинате

Read more

Легумеле ноастре сынт челе май густоасе!

Даторитэ легумикулторилор нистрень, астэзь пьецеле републичий сынт ындестулате ку легуме ши фрукте. Ла Дубэсарь дежа шапте ань креск легуме Александру Костюченко ши Олга Шипитко, кондукэторий

Read more