Григоре Маракуца: Друмул вьеций мь­а фост унул корект

Сынтем де акорд ку афирмация мултстиматулуй ностру пэмынтян, политичиан ку експериенцэ, унул динтре фондаторий Републичий Молдовенешть Нистрене, патриот ал плаюлуй нистрян ши ун ынфлэкэрат луптэтор

Read more