Сэнэтатя – чел май бун кадоу ку оказия сэрбэторилор

Коронавирусул, карантина, дистанцаря сочиалэ ши аутоизоларя сынт кувинтеле каре ау фост ростите де оменире чел май дес пе паркурсул анулуй 2020. Кувынтул-кее – пандемия, еа

Read more