Виталие Фирсов: «Датория фиекэруй бэрбат есте де а-шь апэра каса, фамилия, цара»

Ын зиуа де 1 априлие бендерений ышь аминтеск де евениментеле траӂиче, каре ау авут лок ын ачастэ зи ын ындепэртатул ан 1992, кынд, дис-де-диминяцэ, машиниле

Read more