Динтр-о ынтреприндере непрофитабилэ — ын уна де сукчес

Фабрика де консерве дин Каменка интенционязэ сэ дублезе гама де продусе.  Ын ынтреприндере ау фост инвестите 3,3 милиоане де унитэць конвенционале, ау фост акизиционате екипаменте

Read more